LOGIT.partners is een adviesbureau dat gemeenten begeleidt bij het optimaal benutten van de marktwerking rond gemeentelijke IT.

LOGIT is de afkorting van: Leveranciersmanagement & Opdrachtgeverschap Gemeentelijke  IT

Leveranciersmanagement en Opdrachtgeverschap.

Twee begrippen met tal van invalshoeken op verschillende vlakken. Als bij een Rubic kubus komen ze met geduld, handigheid en inzicht allemaal op de juiste plek terecht.

Onze passie: Krachtdadig leveranciersmanagement en opdrachtgeverschap bij onze klanten in de lokale overheid.

Onze competenties: Gemeentelijke IT en marktwerking, aanbesteden en contracteren, stuurgroep organisatie, taak- en rolverdeling opdrachtgeverschap, onderhandelen, coachen, conflict preventie, geschilafhandeling, bemiddeling (moderator).

Dat doen we met veel inlevend vermogen en hart voor uw zaak.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren