Wij leveren

Wij leveren versterking van uw leveranciersmanagement en opdrachtgeverschap.

 • Deels via taken die wij voor u en namens u uitvoeren.
 • Deels via begeleiding en opleiding van uw organisatie.
 • Alles op maat van uw organisatie en met passie voor uw bedrijfsvoering.

Dat doen we vanuit de visie dat de marktwerking en het potentieel bij leveranciers steeds beter kan worden benut. Net als de kubus van Rubic is het een kwestie van puzzelen met omwegen. Het kost geduld en inzicht maar uiteindelijk valt alles keurig op zijn plaats.

 • Wij nemen u mee in de “geheimen” van marktwerking.

  Wat is er zoal beschikbaar, hoe is dat stand gekomen, welke leveranciers spelen daar op welke wijze op in, op welke gebieden kan de concurrentie worden benut, hoe kun je met anderen samenwerken binnen de dynamiek van marktwerking, welke standaardisatie en waarom?

 • Wij laten de markt voor u werken.

  Bijvoorbeeld door een goede balans tussen keiharde eisen en zachtere wensen zodat u uit meer dan een of twee leveranciers kunt kiezen. Pas dan kunt u beoordelen welke van die leveranciers het best bij u past. Maar ook door uw voordeel te halen uit de concurrentie tussen leveranciers.

 • Wij versterken uw onderhandelingspositie.

  Waar zijn leveranciers gevoelig voor, waar staat uw organisatie minder sterk, welke onderhandelingsstrategie past daarbij, wie voert welke taken uit en wie neemt welke rol voor zijn/haar rekening, welk onderhandelingsresultaat is vereist en waar zit ruimte voor onderhandeling?

 • Wij versterken uw juridische positie.

  Dankzij standaard voorwaarden als ARBIT en GIBIT hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar u moet nog wel keuzes blijven maken. Als u daarover al nadenkt in de aanbestedingsfase, kunt u leveranciers een stap voor zijn bij het opmaken van contracten. Bijvoorbeeld met fatale termijnen, de projectorganisatie, acceptatie procedures en het stapsgewijs afhandelen van verschillen van inzicht met de gekozen leverancier.

 • Wij helpen u bij het voorkomen en oplossen van geschillen.

  Als u met de leverancier van mening verschilt hoeft u echt niet meteen naar de rechter of het arbitrage instituut te stappen. Maar u moet er altijd rekening mee houden dat u er samen niet uit komt. Dat stelt eisen aan uw aanpak van het geschil. Welke ruimte heeft de leverancier, welke ruimte heeft uw organisatie, wat zijn de do’s en don’ts, wanneer is de grens bereikt, hoe ga je dan verder?

 • Wij staan u bij tijdens conflictafhandeling.

  Wij spreken de taal van juristen, inkopers, informatiemanagers en applicatiebeheerders. Wij zorgen voor een goede samenwerking tussen deze vakmensen die samen uw belang verdedigen. Met ruime kennis en ervaring als ICT arbiter zorgen wij dat u goed beslagen ten ijs komt tijdens de afhandeling van het conflict. Bij voorkeur via middeling, maar indien nodig via mediation, arbitrage of zelfs een rechtszaak.

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren