LOGIT.partners

LOGIT is een adviesbureau dat haar gemeentelijke klanten begeleidt bij het benutten van de marktwerking rond gemeentelijke IT.

LOGIT staat voor Leveranciersmanagement & Opdrachtgeverschap Gemeentelijke IT

Onze passie: Krachtdadig leveranciersmanagement en opdrachtgeverschap door onze klanten in de lokale overheid.

Onze competenties: Wij zijn adviseurs voor wie de gemeentelijke IT en de daarbij horende marktwerking geen geheimen kent.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren